اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم وزارت صنعت،معدن و تجارت

اطلاعیه مهم وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص اطلاع رسانی شرایط جدید گارانتی خودرو به مشتریان