فرایند پذیرش تا ترخیص خودرو

مشتری گرامی جهت سهولت در پروسه پذیرش تا ترخیص خودرو خود لطفا اقدامات ذیل را انجام دهید:

۱)اخذ نوبت اینترنتی


جهت دریافت نوبت می توانید از طریق لینک زیر و یا منوی نوبت دهی اینترنتی اقدام فرمایید:
https://aos.morattabkhodro.com/

۲)مراجعه به نمایندگی


در زمان نوبت اخذ شده با در دست داشتن مدارک خودروی خود به نمایندگی مورد نظر مراجعه فرمایید.

۳)پذیرش خودرو


هنگام پذیرش خودرو اقدامات زیر انجام می شود:
۱- تشریح ایرادات خودرو برای پذیرشگر توسط مشتری
۲-خارج نمودن اقلام شخصی از خودرو
۳-اعلام هزینه و زمان تقریبی تعمیرات به مشتری توسط نمایندگی
۴-اخذ فرم پذیرش خودرو از نمایندگی توسط مشتری

۴)اجرای تعمیرات


در این مرحله در صورت رویت ایراد جدید که در مرحله پذیرش شناسایی نشده باشد، مراتب به مشتری اطلاع رسانی شده و در صورت موافقت وی نسبت به اجرای فرایند تعمیرات اقدام خواهد شد.در غیر این صورت تعمیرات طبق برنامه اجرا می شود.

۵)تحویل خودرو


پس از پایان فرایند تعمیرات، موضوع به مشتری اعلام میگردد. در این راستا مشتری در زمان مقرر با در دست داشتن فرم رسید خودرو به نمایندگی مراجعه کرده و پس از دریافت توضیحات مربوط به خدمات انجام شده نسبت به تحویل خودرو پس از تسویه حساب کامل اقدام می نماید.