فرایند پذیرش تا ترخیص خودرو

مشتري گرامي جهت سهولت در پروسه پذيرش تا ترخيص خودرو خود لطفا اقدامات ذيل را انجام دهيد:

1)اخذ نوبت اينترنتي


جهت دريافت نوبت می توانید از طريق لينك زير و یا منوی نوبت دهی اینترنتی اقدام فرماييد:
https://aos.morattabkhodro.com/

2)مراجعه به نمايندگي


در زمان نوبت اخذ شده با در دست داشتن مدارك خودروي خود به نمايندگي مورد نظر مراجعه فرماييد.

3)پذيرش خودرو


هنگام پذيرش خودرو اقدامات زير انجام مي شود:
1- تشريح ايرادات خودرو براي پذيرشگر توسط مشتري
2-خارج نمودن اقلام شخصي از خودرو
3-اعلام هزينه و زمان تقريبي تعميرات به مشتري توسط نمايندگي
4-اخذ فرم پذيرش خودرو از نمايندگي توسط مشتري

4)اجراي تعميرات


در اين مرحله در صورت رويت ايراد جديد كه در مرحله پذيرش شناسايي نشده باشد، مراتب به مشتري اطلاع رساني شده و در صورت موافقت وي نسبت به اجراي فرايند تعميرات اقدام خواهد شد.در غير اين صورت تعميرات طبق برنامه اجرا مي شود.

5)تحويل خودرو


پس از پايان فرايند تعميرات، موضوع به مشتري اعلام ميگردد. در اين راستا مشتري در زمان مقرر با در دست داشتن فرم رسيد خودرو به نمايندگي مراجعه كرده و پس از دريافت توضيحات مربوط به خدمات انجام شده نسبت به تحويل خودرو پس از تسويه حساب كامل اقدام مي نمايد.