طرح های ویژه خدماتی

مشتریان گرامی، شرکت مرتب خودرو با هدف حفظ و ارتقای رضایت مشتریان خود ،با ایجاد طرح های متنوع

 

آماده خدمات رسانی به شما می باشد. لطفا جهت بهره بردن از این طرح ها به منوی نوبت دهی اینترنتی

 

مراجعه کرده و پس از اخذ نوبت به تعمیرگاه مرکزی مراجعه فرمایید.