فروش قطعات بدنه اصلي كليه خودرو هاي تحت پوشش گروه توليدي مرتب

از هم اكنون مي توانيد براي خريد قطعات بدنه اصلي كليه خودرو هاي تحت پوشش گروه توليدي مرتب

به تعميرگاه مركزي شركت مرتب خودرو واقع در خيابان آزادي، خيابان خوش شمالي، نبش خيابان پرچم

مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 9-66434058-021 تماس حاصل فرماييد.