back to index

تکنولوژی خودرو موسو

خوش آمديد به دنيای خودرو موسو

ايمنی و تکنولوژی خودرو موسو

 

با خودرو موسو راحت و مطمئن برانيد

در طراحی خودروی موسو پيشرفته ترين تکنولوژيها جهت ايمنی سرنشينان به کار گرفته شده و بارها در آزمايشگاههای مجهز شبيه سازی تصادفات شديد ؛ مورد آزمايش قرار گرفته است .

ميله فولادی تقويتی داخل درها در هنگام تصادفات جانبی ضريب ايمنی سرنشينان را به ميزان قابل ملاحظه ای افزايش مي دهد .

کيسه هوای فشرده به همراه کمربند ايمنی با سه نقطه اتصال ؛ ضريب ايمنی بسيار زيادی در هنگام تصادفات از رو به رو ايجاد می کند .

(ABD) سيستم ضد قفل چرخها در هنگام ترمز ( ABS) به همراه مکانيزم انتقال گشتاور مورد نياز هر چرخ ؛ در شرايط نا مساعد جاده ؛ باعث جلوگيری از لغزش خودرو و هرزگردی چرخها در حالت واماندگی شده و هدايت کامل و ايمن خودرو را برای راننده ميسر می سازد .

شاسی تقويت شده 3 لايه مقاومت زيادی به خودرو می دهد.

سيستم تعليق چرخ عقب 5 مفصله " اين سيستم تنها در خودروهای کلاس لوکس مورد استفاده قرار می گیرد و کاملترين سيستم تعليق چرخ عقب بوده و از ضربه های انتقالی از تايرها به بدنه جلوگيری می نمايد . وجود اين مکانيزم در هنگام گردشهای تند و سريع و يا ترمزهای ناگهانی ضريب ايمنی را افزايش داده و رانندگی راحتی را برای سرنشينان به ارمغان می آورد.