تعميرگاه مرکزی:
 خيابان آزادی ، خيابان خوش شمالي ، نبش خيابان پرچم ، پلاک 76
  تعميرگاه مرکزی:  تلفن :    (66931285)( 9-66434058)

 فروش خودرو: 

 کيلومتر20 جاده مخصوص کرج - نرسيده به کاروانسرای سنگی

 <شرکت  صنعتی توليدی مرتب >

 تلفن فروش خودرو :   44985722 و 44985723 كد:021

 تلفن دفتر مديريت: 8-44985716  

دورنگار :44981134  -021                 

  کارخانه  : کيلومتر20 جاده مخصوص کرج - نرسيده به کاروانسرای سنگی

 <سایت شرکت صنعتی توليدی مرتب >

         
 

www.morattabkhodro.com

 
 

management e-mail:  info@morattabkhodro.com

Co web site designer e-mail: akbar_mahdi@yahoo.com

 
Contact Us