برگزاری دوره های :

 پذیرش  مشتری مداری - قطعه شناسی - ایمنی انبار -

سیستم سفارش گذاری موجودی انبار - مدیریت نمایندگیها - آشنائی با الزامات

آخرین بازنگری دستورالعمل شرکت بازرسی توسط انجمن صنفی شرکتها ی

خدمات پس از فروش  خودرو در بهار و تابستان 1390 در محل

 شرکت مرتب خودرو

 برگزار می گردد

 

سایت انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش راه اندازی شد

www.asscc.ir

 

مکاتبه با مسئول سایت 

جهت مکاتبه با طراح سایت مرتب خودرو و جهت طراحی صفحات وب :

 akbar_mahdi@yahoo.com

 

 

 

 

 

info@morattabkhodro.com

 
 
   
   
   
   
   
Conversation