لطفا" به نکات ايمنی زير توجه فرمائيد :

  مدت زمان گارنتی خودرو از تاريخ تحويل خودرو به مدت 2سال و یا طی 40000 کيومتر کارکرد(هرکدام زودتر فرا برسد)می باشد.  
  قطعات مصرفی:قطعاتی مانند فيلترها-شمعها-تسمه ها- لنت و ديسک ترمز -صفحه کلاچ-لاستيکها-چراغها وقطعات برقی و خدمات تعميراتی معمولی که برای تمام خودروها ضروری است پوشش گارانتی ندارند.  
  سوحت مورد مصرف اين خودرو فقط بنزين بدون سرب می باشد و خسارت وارده به Catalytic Convertor که در مسير اگزوز قرار دارد وديگر قطعات به دليل استفاده از بنزين معمولی شامل گارنتی نمی باشد.  
  - برای مدت طولانی سوئيچ را در حالت ACC نگه نداريد ، زيرا به تدريج باطری خودرو خالی می شود.  
  -در خودروهايي که گيربکس اتوماتيک دارند ، هنگاميکه وضعيت دنده در حالت پارک  (P) يا خلاص (N) قرارا دارد ، در دور بالای موتور ، سوخت به طور اتوماتيک قطع می شود.  
  - هنگاميکه خودرو به جلو حرکت ميکند ، استفاده از دنده عقب ، به جعبه دنده آسيب می رساند . بنابراين قبل از استفاده از دنده عقب ، خودروی خود را کاملا" متوقف کنيد.  
  -هنگام ترک خودرو ، کليد را داخل خودرو نگذاريد.                                            درهای خودرو را قفل کنيد.                                                                                 کليد را با خود ببريد.  
     از وضعيت
(4WD)

در خودرهای با کمک دنده پارت تايم برای رانندگی معمولی يا در جاده های خشک استفاده نکنيد .  اين امر باعث ايجاد صدای اضافي ، سائيدگی و مصرف سوخت بالا می شود 

 
- ترمزها در اثر داغ شدن بيش از حد ممکن است بدرستی عمل نکنند ، لذا :           در سراشيبی از دنده سنگين استفاده کنيد . برای مدت طولانی از ترمزها استفاده نکنيد.
- روشن شدن چراغ ترمز و چراغ ABS به طور همزمان نشانگر خرابی در سِستم ترمز اصلی بخاطر نقص در سيستم ABS می باشد . لذا :                                       در اولين فرصت به نمايندگی مرتب خودرو مراجعه فرمائيد . سيستم را قبل از سفر خود بررسي کنيد.
- هرگز ، زمانيکه جک در زير خودرو قرار گرفته ، به زير خودرو نرفته يا استارت نزنيدو يا موتور خودرو را روشن نکنيد. ممکن است خودرو از روی جک در رفته و باعث پيش آمدن جراحات جدی و حتی منجر به مرگ شود.
- باطری ها ميتوانند منفجر شوند ، شما ممکن است با اسيد باطری دچار سوختگی شويد.
- هرگز اجازه ندهيد سر نشينان خودرويي که بکسل می شود ، داخل خودرو بمانند. هرگز خودرويي را با سرعتی بيش از سرعت مجاز بکسل نکنيد.هرگز خودرويي که قطعات صدمه ديده آن بطور محکم به خودرو وصل نيستند را بکسل نکنيد. بکسل کردن با سيم به خودروی دنده اتوماتيک آسيب جدی ميرساند.
- هرگز در منبع مايع خنک کننده ( رادياتور ) را زمانيکه موتور و رادياتور داغ است باز نکنيد زيرا ممکن است تحت فشار به بيرون فوران کند و باعث جراحات جدی شود.

با نهايت تشکر

شرکت مرتب خودرو

- استفاده از روغن ترمزی غير از آنچه که توصيه شده می تواند به سيستم ترمز آسيب رساند. تنها از روغن ترمزی که توسط توليد کننده خودرو توصيه شده است استفاده نمائيد. و همچنين روغن کلاچ و .....
- خودرو را بدون داشتن صافی فيلتر تميز کننده هوا روشن نکنيد ، زيرا ممکن است موتور آسيب جدی ببيند.

info@morattabkhodro.com

Designed by e_ranjbar_web@yahoo.com

Notice